BALKAN AMFIKTIONIA -   ASSOCIATION OF YOUNG PEOPLE OF BALKAN COUNTRIES

BALKAN AMFIKTIONIA -   ASSOCIATION OF YOUNG PEOPLE OF BALKAN COUNTRIES

 BALKAN AMFIKTIONIA-

 

ASSOCIATION OF YOUNG PEOPLE OF BALKAN COUNTRIES

 

 

 Nën inisiativën e  Presidentes Eleni Mantratzi dt 07-09 Gusht në qytetin e Forinës (Prespë) u organizua takimi ballkanik me pjesmarrje nga Greqia, Shqipëria,Turqia, Rumania, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Serbia, Maqedonia , Peru, Kolumbi dhe u diskutua për inisiativat rinore në mbrojtje të mjedisit ballkanik.

 

 

 

 

Dita e I

 

Dita e parë u karakterizua nga prezantimi pjesmarrësve ,njohja, rëndësia dhe roli i Fondacionit Ballkan AMFIKTIONIA, prezantimi aktiviteteve të këtij fondacioni si në :

·         Vendet e Amerikës Latine ku u theksua përpjekja dhe sensibilizimi të rinjve për të luftuar kundër trafikut dhe qënieve njerëzore.

·         Vendet e rajonit Jug lindot të Azise (Sensibilizim për luftën kundër trafikut njerëzor)

·         Vendet Afrikane (Sensibilizim për luftën kundër trafikut njerëzor; mbrojtjen e të drejtave të njeriut, dhe lufte kundër sëmundjes së shekullit AIDS)

·         Vendet e Ballkanit (luftë kundër trafiqeve të ndryshme dhe mbrojtje mjedisi)

Me pas u kalua në diskutim për mbrojtjen dhe ruajtjen e sistemit ekologjik dhe biodiversitetit të Liqenit Prespës (Greqi, Shqipëri, Maqedoni)

Një prezantim i shkurtër i situatës mjedisore u bë nga Kryetari Bashkise së Prespës dhe asaj të Florinës ,ku u treguan dhe hapat konkrete në drejtim të  masave të ndërmarra nga ana e pushtetit vendor jo veëm për ruajtjen e biodiversitetit të zonës,por dhe në fushën e bashkëpunimit ndërkufitar,me qëllim që plani masave të jetë i kordinuar dhe i përbashkët.

Drejtori i Shoqates “Mjedisi në Komunitet“ Z. Agron Shele dhe   presidenti Z.Kastriot Korro,në këtë takim diskutauan për bashkëveprimin dhe bashkërendimin e punës me Fondacionin “REC“ në mbrojtje të mjedisit dhe angazhimin e komunitetit për ta mirëmbajtur atë. Ne fund të këtij takimi Z.Agron Shele dorëzoi Projekt-strategjinë e Bashkisë Përmet,Projektstrategji e asociuar drejtpërdrejt nga Kryetari Bashkisë Përmet Z.Edmond Komino dhe OSCE,ku një vend të rëndësishëm zë eko turizmi Lumit Vjosa dhe mbrojtja e traditës së krijuar në drejtim të pastërtisë dhe kujdesit të vazhdueshëm ndaj teritorit

 

Dita e II

 

Ditën e dytë u zhvillua me një program pune të ngjeshur dhe u nda në tre faza:

 

Faza e I-  U bë prezantimi i guidave ekoturistike të vendeve pjesmarrëse në këtë takim.

Vëmendje të veçantë tërhoqi programi i  paraqitur për eko-turizmin e Qytetit Përmet (Shqipëri),ekoturizëm që lidhet me Lumin Vjosa,Objektet muzeale dhe ato natyrore (Guri qytetit), prezantimi Ujërave termale (Bënje ),ujërat e Bardha  (Gryka e Këlcyres) etj.

 

Faza e II – U organizua vizitë studimore përreth Liqenit të Prespës,u vizitua rezervati natyror me arinj të përhimtë (ari karakteristik i zonës).

 

Faza e III – U nënëshkrua deklarata e mirkuptimit dhe bashkëpunimit për mbrojtje të mjedisit ballkanik,deklaratë e cila u hartua nga gjithe pjesmarrësit në drejtim të presidentes së saj Elena Mantratzi dhe u shpall në të gjitha gjuhët në një koncert festiv të organizuar nga Kryetari Bashkise se Prespës,enkas për këtë aktivitet.

Në fund u krijuan degët e Fondacionit Ballkan AMFIKTIONIA,nëpër të gjitha shtetet pjesmarrëse,ku president i këtij fondascioni për Shqipërine u zgjodh Agron Shele.


 


 

Lista e kontaktit


 

 

 

 

 

Georgos

Koulis

georgekoul19@yahoo.gr

Agron

Shele

sheleagron@yahoo.com

Sezer

Aslangiray

sezeraslagiray@gmail.com

Mustafa

Erdayi

mustafaerdagi@gmail.com

Altan Alpay

Altun

aaaltun@yahoo.com

 

Anastasios

Makkas

tas0s@mail.gr

 

Christina

Kontaxi

christinakontaxi@gmail.com

Nikos

Anatolitis

nikoperudad@hotmail.com

Jelena

Vujic

jecky_90_vujic@yahoo.com

Lidija

Vujic

lidija_vujic@yahoo.com

 

Ovidiu

Palcu

patission3000@yahoo.com

Ana

Tutuianu

ana_tutu@yahoo.com

 

Nicky

Arvaniti

nicky@consulado.gr

 

Vasiliki

Stavroglou

vastavroglou@live.com

 

Varvara

Kyriakidou

barkyr@hotmail.com

 

Eleni

Mantratzi

eleni@elenimail.com

 

Marina

Tsikou

mnacheekou@yahoo.gr

 


 

 

BALKAN AMFIKTIONIA-

ASSOCIATION OF YOUNG PEOPLE OF BALKAN COUNTRIES

 

INTERBALKAN MEETING

 

PRESPES, 7- 9 AUGUST 2009

 

 

DECLARATION OF PRESPES

 

  1. We respect the International Rules, the Principals of the United Nations and the legal status of each country

  2. We recognize the right of each country to its historical memories

  3. We recognize that all the people are equal and deserve the respect of all of us, independently of their race, sex, place of origin, religious and political opinions, economical, educational and social condition

  4. We condemn the war and the violence in all their types and we suggest the peaceful solution of possible differences, according the International Rules and the Rules of the United Nations

  5. We are interested in the peaceful coexistence of the People of Balkan Countries and we help with all our ways and powers for the progress and the development of the cultural level of all the people

  6. We give priority to the health, the education, the elimination of the unemployment

  7. We recognize that each one of us is a Citizen's Diplomat, wherever he comes from

  8. We declare that we aim to the approachment, the cooperation and the fraternization of our People

  9. We undertake the responsibility to maintain the Principals of Balkan Amfiktionia and to be dedicated to them, transmiting them in our region and promoting them to all those, who have decisive opinion in our countries

  10. We decide to promote the foundation of the Non Governmental- Non Profit Organization, with the same title, translated in the language of each country, "Balkan Amfiktionia- Association of Young People of Balkan Countries", to all the countries of the Balkans, with headquarters in the capital of each country and departments, with their administrative commissions in other cities of each country